Vyberte stránku

Zdravý člověk často nepřemýšlí nad tím, co by se dělo, kdyby nemohl pracovat. Bereme si půjčky a hypotéky na auta, dovolené, byty a domy. Jsme zatíženi vysokými splátkami na celý pracující život. Ve chvíli, kdy si člověk bere vyšší půjčku nebo je živitelem rodiny měl by myslet i na zadní vrátka. Finanční propad příjmu v případě invalidity je dramatický a zpravidla zasáhne fungování celé rodiny.

Výše státem přiznávaných invalidních důchodů nedávají moc nadějí na přežití. Pro lepší představu se vžijte do role manuálně pracujícího muže ve středním věku s příjmem okolo čtyřiceti tisíc korun, kterému je po roce na neschopence vyměřen invalidní důchod ve výši 4 500 korun. Je to ohromný skok, který může finančně položit celou rodinu.

Podle Barbory Hanousek Eckhardové z tiskového odboru ministerstva práce a sociálních věcí žádný státní příspěvek nenahradí příjmy z výdělečné činnosti. Při přiznání důchodu je tedy třeba počítat s poklesem financí oproti předchozímu příjmu. Lidé s invalidní penzí I. a II. stupně mají možnost si přivydělat. Tomuto modelu podle jejích slov také odpovídá konstrukce výpočtu invalidních důchodů.

Co v takovém případě dělat?

Že je prevence lepší, než následné řešení situace se učíme celý život. V tomto případě toto pravidlo platí dvojnásob. Řešením problémů nízkých invalidních penzí je připojištění invalidity. Lidé často komerčně připojištěni nejsou, nebo mají ve svých stávajících smlouvách špatně zvolena rizika a výši krytí.

Invalidita I. stupně znamená, že pracovní schopnost člověka poklesla o 35 %, v případě II. stupně je pokles nejméně o 50 % a do III. stupně invalidity jsou řazeny osoby, jejichž pracovní schopnost klesla o 70 %. Bohužel u nás není výjimkou, že někteří lidé nemají nárok na invalidní penzi z důvodu nízkého počtu odpracovaných let. To se týká zejména mladých lidí.

Obecně platí, že člověk nad 28 let získává nárok na invalidní penzi pouze tehdy, když odváděl z hrubé mzdy minimálně pět let peníze na sociální pojištění. Člověk do 22 let jeden rok. Podmínka potřebné doby pojištění se nevyžaduje pouze v případě, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu, případně nemoci z povolání.

Nárok na invalidní penzi dále nemají lidé, kteří se stali invalidní následkem vlastního úmyslného poškození zdraví, anebo jejich zdravotní poškození vzniklo jako následek úmyslného trestného činu.

Výpočet důchodu

Každý státní důchod, včetně invalidních penzí, se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pevná částka odpovídající 9 % průměrné mzdy (aktuálně 2 700 Kč), a tu mají všechny státní penze společnou. Výše procentní výměry pak závisí na délce doby pojištění a výši příjmů, ze kterých bylo odváděno pojistné v takzvaném rozhodném období před přiznáním důchodu. Obecně lze konstatovat, že čím vyšších příjmů pojištěnec v tomto období dosahoval, tím vyšší je nominální hodnota procentní výměry jeho důchodu. Z hlediska rizika propadu příjmů z důvodu invalidity jsou v České republice podle odborníků nejohroženější osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Problémům s finančními problémy v případě invalidního důchodu můžete předejít tím, že si zřídíte kvalitní připojištění.

„V případě, že se člověk dostane do situace, kdy ho zdravotní stav trvale omezuje ve výdělečné činnosti, tak dostává do nepříjemné finanční situace nejen sebe, ale i své okolí. Pokud je to člověk do dvaceti pěti let, tak ho pravděpodobně budou finančně podporovat rodiče. Ti se pravděpodobně sami přibližují důchodovému věku, pomoc dítěti je nutí déle pracovat. U starších lidí, kteří jsou zatíženi úvěry a mají vlastní rodiny je situace ještě mnohem vážnější. Každému doporučuji připojištění invalidity II. a III. stupně řešit. Jsou to rizika, která jsou finančně nenákladná, a přitom v případě uznání tohoto typu důchodu pojišťovny vyplácí částky v milionech korun. Dále je potřeba si uvědomit, že pojištění invalidity III. stupně na 100.000 Kč opravdu nic neřeší. Náklady na úpravu bydlení, auta a celkově snížená schopnost se o sebe starat bude stát peníze nejen postiženého, ale i jeho okolí. Myslete na budoucnost a buďte vždy o krok napřed. Zkušený poradce vám poradí, jak zabezpečit sebe i své okolí a zajistit si takové riziko v odpovídající míře aktuálním příjmům, a hlavně nákladům a závazkům,“ uzavírá Jiří Hluchý z GFS group.

TIP

V případě, že si berete hypotéku, vyšší půjčku nebo čekáte potomka sjednejte si pojištění pro případ invalidity. Zkušený poradce vám poradí, co pro vás bude nejvýhodnější. Napište nám a my si s vámi rádi domluvíme osobní schůzku.