Vyberte stránku

O životním pojištění a jeho důležitosti jsme si popovídali se specialistou ve svém oboru Patrikem Nejezchlebou z GFS Group.

K čemu životní pojištění potřebujeme?
Životní pojištění chrání klienta a jeho rodinu v případě různých životních situací. Mezi nejdůležitější patří pojištění rizik v případě smrti, trvalé invalidity nebo závažného onemocnění. Existuje však mnoho dalších možností připojištění.

Pojišťovny nabízejí většinou dva základní druhy životního pojištění – investiční životní pojištění a rizikové životní pojištění.
Hlavním smyslem životního pojištění je ochrana proti negativním vlivům na běžný život v případě nemoci a úrazu. Spousta lidí má však smlouvu nastavenou tak, že většina hrazené částky se převádí do investiční složky a krytí rizika je zde poměrně malé. Jsou i jiné efektivnější a v konečném důsledku i levnější způsoby, jak zhodnotit své peníze. Například podílové fondy investičních společností, kde jsou poplatky mnohem nižší než u životního pojištění.

Často se setkávám s tím, že klienti mají i dvě nebo tři smlouvy životního pojištění a vůbec nevědí, kolik celkově platí a na jaké pojistné částky jsou vůbec pojištěni. Zbytečně tak přicházejí o nemalé peníze. Kdyby měli jedno správně nastavené životní pojištění, udělali by lépe a výhodněji.

Jaké jsou možnosti pojištění?
Zde je potřeba rozlišovat dva druhy rizik, na které lze pojistit, krátkodobé a dlouhodobé. Mezi krátkodobá pojišťovaná rizika spojená se zdravotními komplikacemi patří především připojištění pracovní neschopnosti, pojištění v případě úrazu nebo hospitalizace. U všech lze sjednat vyplácení denní dávky tak, aby klientovi pokryla běžné životní náklady. Do dlouhodobých pojišťovaných rizik patří hlavně trvalé následky úrazu, invalidita, závažné onemocnění a smrt.

Jaké pojistné částky jsou vhodné?
Každý klient by měl mít nastavené pojistné částky individuálně na základě svých příjmů, výdajů a závazků. Například živitel rodiny, který platí hypotéku a má dvě děti, by si měl pojištění v případě smrti nastavit na podstatně vyšší částku než klient, kterému je 25 let a nemá žádné závazky. Optimální pojistná částka pro případ smrti by měla činit dvoj až pětinásobek ročního příjmu klienta.

Co určuje cenu pojištění?
Zde hraje roli několik faktorů. V první řadě je to věk klienta, například cena pojištění rizik spojených s nemocemi se s věkem zvyšuje. Co se týče pojištění úrazových rizik, tak zde je cena stejná, ať je klientovi 20 let nebo 50 let.

Cenu dále určuje riziková skupina, do které klient spadá. Standardně se klienti dělí do 3 skupin. Rizikovou skupinu určuje především povolání klienta a dále sporty, které provozuje a na jaké úrovni se jimi zabývá.  Obecně platí, že čím nižším věku klient smlouvu uzavře, tím lépe, jelikož tuto cenu platí až do konce trvání smlouvy. Správně nastavená smlouva se cenou pohybuje okolo 5 % vašich příjmů.

Příklad:
Klient 25 let, administrativní pracovník (riz. sk. 1), sporty rekreačně, komplexní pojištění úrazů a nemocí = 800 – 1.300,- Kč/měs.

Klient 45 let, administrativní pracovník (riz. sk. 1), sporty rekreačně, komplexní pojištění úrazů a nemocí = 1.500 – 2.000,- Kč/měs.

 Je dobré občas měnit smlouvu?
Není nutné do smlouvy zasahovat každý rok, jelikož u pojištění nemocí uplatňuje pojišťovna čekací doby při sjednání pojištění a klientova situace bude za rok pravděpodobně pořád stejná.  Nicméně smlouva by se měla vždy upravit, pokud klient změní povolání, splatí úvěr, změní se závazky klienta (např. vyrostou děti) atd.

Dále je potřeba si uvědomit, že smlouva stará 10 a více let, již nemusí být nastavená podle aktuálních potřeb klienta. Nehledě na to, že v minulosti se sjednávali smlouvy především na úrazy a na nemoci nebyl tolik brán zřetel. I když statistika říká, že např. u přiznané invalidity je důvodem z 96 % nemoc a jen 4 % úraz.

Na co si dát pozor?
Často se setkávám s tím, že klienti porovnávají hlavně cenu u jednotlivých pojišťoven, ale už se nezajímají o to, kolik by reálně dostali od pojišťovny v případě plnění pojistné události. Je rozdíl, zda dostanete ze sjednané pojistné částky (např. 100.000Kč) v případě invalidity celých 100 % nebo 50 %. Toto má nastavena každá pojišťovna jinak a obyčejný smrtelník se v tomto nemůže orientovat, proto by měl mít nezávislého odborníka, který mu poradí.