Vyberte stránku

Od prvního října je značně náročnější dostat hypotéku. Zájemce dostane hypoteční úvěr pouze tehdy, když jeho celkové měsíční úvěrové zatížení, tedy splátka hypotéčního úvěru plus všechny další splátky úvěrů, nepřesáhnou 45 % jeho čistého měsíčního příjmu a výše jeho celkového zadlužení nebude vyšší než devítinásobek čistého ročního příjmu žadatele. Přitom i nadále platí, že bude muset mít ve vlastních zdrojích alespoň 20 % z hodnoty pořizované nemovitosti. Máme pro vás pár tipů, jak se připravit na žádost o hypotéku.

Nezadlužte se Banka zkoumá, zda žadatel o hypotéku už splácí nějaké úvěry, což mohou být například i nečerpané úvěry na kreditních kartách. Vše následně zohlední v profilu žadatele tak, aby jeho měsíční splátka hypotéčního úvěru činila maximálně 45 % jeho měsíčního čistého příjmu. Výše celkového zadlužení nesmí být vyšší než devítinásobek čistého ročního příjmu.

Šetřete Hlavní podmínkou pro žádost o hypotéční úvěr je splnění podmínky mít našetřeno alespoň 20 % z hodnoty pořizované nemovitosti plus 4% daň z pořízení nemovitosti.

Žádat o hypotéku je možné i s 14 %, ale hypotéka je pak velmi nákladná. Většině žadatelů o hypotéku brání v jejím sjednáním právě absence vlastních peněz ve výši 24 % z hodnoty pořizované nemovitosti. Ještě donedávna bylo možné řešit takovou situaci úvěrem ze stavebního spoření. Od 1. října už je daleko těžší řešit to tímto způsobem.

Žádejte o hypotéku společně s partnerem Při žádosti o hypotéku se vyplatí zažádat v páru, se spoludlužníkem. Složením dvou příjmů na jednu hypotéku se totiž šance získat hypotéku bezmála zdvojnásobuje.