Vyberte stránku

Životní pojistka není jen pojištění na smrt, jak lidé s oblibou říkají. Kromě toho nejhoršího je dobré myslet i na závažná onemocnění a delší pracovní neschopnost, která vám může život velice ztrpčit. Až poté řešte běžné nemoci a drobnější úrazy, které vás finančně tolik neohrozí.

V loňském roce vyplácela ČSSZ více než 424 000 invalidních důchodů měsíčně. Invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně přitom činil průměrně 10 655 Kč, pro invaliditu druhého stupně 6 922 Kč a prvního stupně 5 998 Kč. Převažují přitom invalidní důchody třetího stupně. Okolo čtvrtiny invalidních důchodů připadá na lidi do 45 let. Propad v příjmech rodiny je tak obvykle velmi razantní a hlavně dlouhodobý.

Základem životní pojistky by mělo být krytí těch nejzávažnějších rizik, tedy pojištění pro případ smrti a invalidity. Je důležité vědět, které stupně invalidity pojistka kryje. Zvláště v základních variantách totiž bývá zahrnut pouze III. invalidní stupeň. Pokud nemáte dostatečné finanční rezervy, stojí za zvážení také pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti, například od 30. nebo 60. dne nemoci.

Na co si dát pozor?

Co by v pojistce nemělo chybět je pojištění závažných onemocnění. I proto, že počty vážně nemocných lidí rok od roku stoupají. Pojišťovny na to reagují a okruh diagnóz, na které se pojistky vztahují, aktualizují podle dlouhodobých zdravotních statistik. Moderní životní pojistky tak dokážou pokrýt naprostou většinu vážných onemocnění, která se v naší populaci běžně vyskytují.

Mezi pojistitelná závažná onemocnění se řadí například různé druhy rakoviny, infarkt myokardu, roztroušená skleróza, ztráta končetin, ztráta zraku, Parkinsonova nemoc, slepota, hluchota, mrtvice, selhání ledvin, encefalitida, meningitida, paralýza, Alzheimerova choroba, horečka ebola a řada dalších.

K životnímu pojištění existuje také celá řada připojištění, které pomáhají s dalšími životními situacemi. Jedná se například o pojištění asistované reprodukce, pojištění jednodenní chirurgie, příspěvek na nákup léků u pojištění onkologických a závažných onemocnění, pojištění poúrazové péče, závažných následků po očkování, léčby v zahraničí či konzultace s psychologem. Možné je dokonce i pojištění proti ztrátě řidičského průkazu.

Jaká je cena pojistky?

Cena za pojistku se odvíjí od věku a zdravotního stavu. Při sjednávání pojistky je nutné vyplnit zdravotní dotazník. V tom pojišťovna zkoumá všechny údaje, které by mohly mít vliv na cenu pojištění. Jde hlavně o zdravotní stav klienta, léky, které užívá, důležitá může být i váha, výška a genetické dispozice.

Pokud je třeba některé uvedené informace ověřit nebo upřesnit, vyžádá si pojišťovna po ošetřujícím lékaři výpis ze zdravotní dokumentace. Od určité výše pojistné částky musí proběhnout zdravotní prohlídka. V případě, že by v dotazníku nebyla uvedena pravda, mohlo by to mít v budoucnu za následek, že by pojišťovna mohla odmítnout pojistné plnění.