Vyberte stránku

Všichni jsme už slyšeli příběhy o tom, jak někoho z našich blízkých připravil
finanční poradce o nemalé finanční prostředky. Někteří z nás to zažili dokonce
na vlastní kůži. Obecná nedůvěra ve finanční poradentství je ve společnosti
pochopitelná. Právě špatná zkušenost s finančními poradci by nás ale měla
vést k tomu najít si toho svého kvalitního a spolehlivého.

Špatná zkušenost
Ke zkušenému finančnímu poradci se klient dostane obtížněji než k nováčkovi.
Důvodem je, že zkušení poradci mají svoji klientelu a jen málokdy využívají kontakty
neznámých lidí nebo lidí z doporučení. Naopak nováček nemá jinou možnost, jak si
klientelu vybudovat.
Nejlepší je být při vyhledávání svého poradce aktivní. Optimální je udělat si menší
„výběrové řízení“, sejít se s několika poradci, zjistit jejich přístup k práci, například
tím, že si necháte zpracovat návrh finančního plánu a vybrat si ke spolupráci
poradce, který vám vyhovuje po odborné i osobnostní stránce.

Kdo platí poradce?
Finanční poradce je placen ze strany finanční instituce. Výsledkem tedy může být
obava, že finanční poradce bude vybírat řešení podle výše provize, nikoli podle
zájmu klienta. Finanční produkty lidé v dnešní době potřebují, nechtějí-li zbytečně
tratit. Nemusí se jednat jen o investice, ale kupříkladu nedávné povodně opět
ukázaly, jak je důležité mít dobré a správně nastavené pojištění. Hledáte-li vhodný
finanční produkt, máte hned několik možností, jak na to. Můžete jít do své banky
nebo pojišťovny a udělat si vlastní analýzu finančních produktů. Druhá varianta je
poradit se s finančním poradcem.
Ať už zvolíte kteroukoli cestu, vždycky zaplatíte cenu finančního produktu, která
zahrnuje i náklady na provize pro případ, že by zprostředkování proběhlo za pomoci
finančního poradce. Nehledě na to, že i náklady na interní distribuční síť a pobočky
nejsou malé, a i ty musí produkt uživit.
V případě, že si poradce vyberete sami, prověříte si ho a navážete s ním
dlouhodobou spolupráci, bude i poradce nadále motivován hledat optimální řešení
pro toho, kdo se k němu bude znovu a znovu vracet při nové potřebě. Finančnímu
poradci se ekonomicky vyplatí i schůzka, na které žádný produkt neprodá, protože ví,
že prodá v okamžiku, kdy to klient bude potřebovat.

Čas jsou peníze
Při výběru finančních produktů můžete využít internet, projít si pojistné podmínky
desítek pojišťoven, srovnat si nabízené úrokové sazby a poplatky hypoték a provádět
důkladnou analýzu investičních příležitostí. Nebo si můžete nechat připravit návrh
řešení finančním poradcem. Je-li řešení dobré, nestojí ho to nic navíc, poradce si
vydělá a dostane zaplacený svůj čas.
V dnešní době je čas drahý a jeho úspora může být díky správně zvolenému poradci
značná. Finanční poradci mívají analytické zázemí, které pro ně připravuje podklady,
mají lepší přístup k informacím, a především s nimi pracují na denní bázi. Pokud si
budete sestavovat analýzy veškerých produktů sami místo večerní relaxace po
návratu z práce, pravděpodobně dojde ke změně parametrů produktů dříve, než
svou analýzu dokončíte.

Úspora nákladů
Finanční poradce dokáže uspořit náklady nejrůznějšími způsoby. Vyhledání
levnějších produktů je jen jedním z nich. Tím, že finanční poradce spolupracuje
s finančními institucemi, kterým přivádí nové klienty, má velmi často možnost s nimi
vyjednat lepší podmínky.

Přístup finančních institucí
Finanční instituce neřeší poradenství vůbec. Mají své produkty a pokud přijdete na
pobočku s potřebou pojištění domácnosti, uzavřou s vámi tu jedinou smlouvu, kterou
mají. U povinného ručení díky větší segmentaci klientů přitom může být rozdíl v ceně
několikanásobný – některé pojišťovny například nemají zájem o mladé nezkušené
řidiče a tak jim nastavují cenu několika násobně vyšší než jejich konkurence.
Důležité jsou také obchodní plány. Pokud pobočka nesplňuje limit prodeje určitého
produktu, nechtějí-li její zaměstnanci přijít o prémie, je zahájen hon na klienty se
snahou produkt udat komukoli. Nepotřebuje ho? Nevadí, hlavně když ho koupí.
Finanční poradce může posloužit jako štít před snahou finančních institucí prodat
klientovi nepotřebné, drahé či nevhodné produkty.

Dobrý poradce se neschovává za licencemi bank a pojišťoven
Na poradce je kladen velký důraz na vzdělání a licencování. Dobrý poradce se stále
musí učit a neunikne mu žádná novinka ve světě financí. Zatímco v bankách či
pojišťovnách se na pobočce setkáte se zaměstnancem, který prošel pouze
základním kurzem, nejsou na něho kladeny nároky na další vzdělání a schovává se
za licenci samotné pojišťovny či banky.
Finanční gramotnost je důležitá
Než člověk zavrhne finanční poradce jako celek, je vhodné zamyslet se nad vlastní
finanční gramotností. Není třeba znát detailně finanční produkty na to, aby bylo
možné posoudit kvalitu navrhovaného finančního plánu. Stačí základy finanční
gramotnosti. Bez nich to nepůjde. Vzdělávejte se tedy v oblasti financí, věřte svému
rozumu a v případě jakýchkoliv nejasností se ptejte svého finančního poradce.

Potřebujete poradit? Obraťte se na nás, naši zkušení poradci jsou vám
k dispozici.