Vyberte stránku

Na svém minimu byly úrokové sazby hypoték předloni v prosinci. Od té doby už jen rostou. Letos v lednu se průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů pohybovala okolo 2,28 procenta, v červenci kolem 2,50 procenta a v srpnu stoupla na 2,53 procenta. Banky zvyšují sazby stále dál. Nyní se blíží k třem procentům.

I přes tento růst však stále můžeme hovořit o velmi příznivých sazbách. Stačí se podívat do historie. Například v roce 2012 se pohybovala mezi 3,17 – 3,67 procenty, rok před tím mezi 3,5 – 4,2 procenty, v roce 2010 to bylo mezi 4,2 – 5,4 procenty a dva roky před tím se sazby nedostaly pod 5,5 procenta. Za těchto okolností stojí za to zvážit, zda si dosud poměrně příhodné podmínky nezafixovat již teď i na další roky.

Co je to dopředné refinancování?

To, že výročí fixace vaší hypotéky bude až za pár měsíců, nebo dokonce za rok až dva, není žádnou překážkou, banky umožňují tzv. dopředné refinancování. V praxi to znamená, že se s ní již nyní můžete dohodnout na podmínkách, včetně úrokové sazby. Čerpání úvěru se však odloží až k termínu výročí fixace vašeho úvěru. Současně platí, že fixační období začíná běžet od okamžiku podpisu smlouvy. Pokud vám fixace končí například za rok a nyní si sjednáte osmiletou fixaci, sjednanou úrokovou sazbu budete využívat sedm let. Doba, o níž lze čerpání úvěru odložit, se v jednotlivých bankách liší.

Nemějte strach z nových pravidel

Nemusíte se obávat ani nových, přísnějších pravidel pro poskytování hypoték. Pokud v rámci refinancování nedojde ke zvýšení hypotečního úvěru, tj. zůstatkové hodnoty jistiny, nebude nutné posuzovat, zda žadatel splňuje limity úvěrových ukazatelů, včetně těch příjmových, které platí od 1. října 2018. Znamená to tedy, že rozšíření pravidel ČNB se týká pouze nově sjednaných hypoték.  Jiná situace nastává v případě, že byste chtěli půjčit více. Dojde-li k navýšení zůstatkové hodnoty jistiny refinancovaného hypotečního úvěru o více než deset procent či o více než dvě stě tisíc korun, měla by se tato žádost posuzovat jako nový úvěr. V takovém případě tedy banka bude posuzovat, zda splňujete všechny limity ukazatelů. Kromě dosud užívaného LTV, což je poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti, bude zkoumat ještě i dva nové ukazatele. Prvním z nich je DSTI – poměr měsíčních splátek všech úvěrových produktů k celkovému měsíčnímu příjmu, ten nesmí překročit 45 % z celkového příjmu.  Druhým ukazatelem je DTI, což je dluh vůči příjmu. Vyjadřuje poměr všech nesplacených jistin úvěrů k celkovému ročnímu příjmu. DTI nesmí přesáhnout devítinásobek ročního čistého příjmu žadatele. Po započtení veškerých dalších závazků. Znamená to, že od maximální povolené výše hypotéky odečte výše všech vašich spotřebních úvěrů, kontokorentu i čerpání z kreditní karty.

Doložení příjmu se nevyhnete

Jestliže to není nutné, je vhodnější parametry hypotéky neměnit. Nicméně předložení určitých dokladů se nevyhnete ani v této zjednodušené variantě refinancování. Budete muset doložit váš příjem, samozřejmě ten současný. V případě zaměstnání standardně výpisy z účtu, u podnikání bude chtít banka vidět daňové přiznání. Banka bude chtít vidět i odhad nemovitosti. Jak starý může být, to už má každá finanční instituce stanoveno jinak. Nevyhnete se ani předložení původní úvěrové smlouvy. A pro čerpání pak bude nutné ještě vyčíslení zůstatku původního úvěru.

Na co si dát pozor?

Než smlouvu podepíšete, dobře si prostudujte všechny podmínky. Pozor si dejte například na poplatky. Většinou se hradí poplatek za vklad zástavního práva do katastru nemovitostí a možnost čerpání úvěru na základě návrhu na vklad zástavního práva. Poplatek za odhad se u refinancování nehradí. To ovšem neplatí u všech. Některé banky si poplatky za znalecký posudek stále účtují, některé dokonce mají i poplatek za zpracování úvěru a další poplatky.